Wat zijn de belastingregels tweede woning in buitenland?

vakantiewoning en fiscus

Investeren in een huis in het buitenland is al lang een populaire investering bij Nederlanders. Uit onderzoek van Savills in 2019 bleek dat Spanje en Frankrijk favoriet zijn bij Nederlandse kopers van tweede huizen, maar ook Italië en Portugal zijn in opmars. Door de vakantiewoning te verhuren kunt u een mooi rendement maken en u kunt er ook zelf gebruik van maken wanneer u er op vakantie wilt gaan.

Bezit u onroerende goederen in het buitenland, dan moet u daarvan aangifte doen bij de Nederlandse Belastingdienst. Afhankelijk van wat u van plan bent met het huis in het buitenland, zullen hier verschillende types belastingen over betaald moeten worden. Hieronder bespreken we de fiscale regels bij aangeven tweede woning in het buitenland.

Inkomstenbelasting buitenlands inkomen

Als u in Nederland woont, en geld verdient in het buitenland, dan moet u dit aangeven bij de Nederlandse Belastingdienst. U hoeft in de twee landen aangifte doen, maar u hoeft natuurlijk niet twee keer belastingen te betalen over dezelfde inkomsten. Om te voorkomen dat u in twee landen inkomstenbelasting betaalt over hetzelfde inkomen, krijgt u in Nederland een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Dit is het gevolg van de vele belastingverdragen die Nederland met de meeste landen heeft gesloten.

Verhuurt u uw tweede woning in het buitenland? Dan hoeft u de inkomsten uit de verhuur dus in de meeste gevallen niet op te geven bij de Nederlandse Belastingdienst. De huurinkomsten uit het buitenland zijn in Nederland namelijk volledig vrijgesteld en er geldt dus een vrijstelling inkomstenbelasting in het buitenland. U moet echter wel belastingen betalen over de huurinkomsten in het land waar de woning gevestigd is. In Frankrijk heet de inkomstenbelasting die u moet betalen op de verhuur van uw woning bijvoorbeeld ‘Impôt sur le revenu’ en in Spanje wordt dit ‘Renta’ genoemd.

investeren in vakantiewoning buitenland

Dubbelbelastingverdrag met meeste landen

Met de meeste landen heeft Nederland een dubbelbelastingverdrag afgesloten. Dit betekent simpelweg dat je niet twee keer dezelfde belastingen moet betalen in twee verschillende landen. In deze verdagen staat dat het land waar de woning gelegen is ook het land is waar de belastingen worden geheven. Het betalen van de belastingen in het buitenland betekent echter niet dat er geen gevolgen zijn voor de rest van de belastingen die u moet betalen in Nederland. Er is in Nederland namelijk een vrijstelling wat in het vakjargon ‘progressievoorbehoud’ wordt genoemd.

Vrijstelling met progressievoorbehoud

Het recht op belastingaftrek hangt niet samen met hoeveel inkomstenbelasting u in het buitenland moet betalen. De Nederlandse Belastingdienst kijkt namelijk naar het netto buitenlandse vermogen toe te rekenen deel van de box 3-heffing. We spreken in dit geval van een vrijstelling met progressievoorbehoud. Dat betekent dat de Nederlandse overheid rekening houdt met de buitenlandse inkomsten voor het bepalen van het belastingtarief dat zal worden toegepast op uw overige in Nederland belastbare inkomsten.

Deze vrijstelling wordt verleend met progressievoorbehoud. Dit betekent dat roerende inkomsten belast worden in de lidstaat van uitkering, terwijl ze vrijgesteld zijn van belastingen in de woonstaat. In de woonstaat zullen de roerende inkomsten echter wel nog meetellen om het toepasselijke belastingtarief te bepalen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de overige inkomsten ervoor zorgen dat u in een hogere belastingschijf terecht zult komen.

Dit betekent echter dat u in principe ook van belastingaftrek kunt genieten in bepaalde gevallen. De verschuldigde belasting in box 3 wordt dan evenredigheid verminderd. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheek, onderhoud of verbetering van uw vakantiehuis, etc. Heeft u bijvoorbeeld een lening afgesloten voor het financieren van uw tweede woning? Dan kunt u deze schuld weer aftrekken van uw vermogen in Box 3. In dit geval moet de lening natuurlijk wel bedoeld zijn voor het financieren van deze woning.

buitenlands vermogen belastingdienst

Waardevermeerdering buitenlandse woning

De waarde van de tweede woning in het buitenland en de mogelijke hypotheek moet wel in uw belastingbrief aangeven worden. Voor (buitenlandse) woningen geldt dat in box 3 de WOZ-waarde moet worden aangegeven. De peildatum voor de waardering is 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte. Uw 2e woning hoort bij uw box 3-vermogen want u betaalt namelijk belasting over uw vermogen volgens de regels die daarvoor gelden. Een tweede huis wordt met andere woorden hetzelfde belast als ander vermogen. De aanwezigheid van een financieringsschuld is direct van invloed op de vermindering van inkomstenbelasting (box 3) in Nederland.

Vermogensbelasting bij verkopen huis

Als u beslist uw huis in het buitenland te verkopen, dan bent u belasting verschuldigd over de belastbare winst. De belastbare winst is gelijk aan de verkoopprijs afgetrokken met de aankoopprijs. De verkoopprijs mag echter wel worden verlaagd met de door de verkoper betaalde kosten en belastingen in verband met de verkoop. Daarnaast kunnen kosten zoals bijvoorbeeld verbouwingskosten de belastbare winst ook verlagen. Er vindt ook een inflatiecorrectie plaats en hiermee wordt de belastbare winst nog verder verlaagd.

Verhuur uw vakantiehuis bij ons

Belvilla heeft meer dan 40 jaar ervaring in vastgoedbeheer en meer dan 2000 reispartners om uw huurinkomsten probleemloos voor u te optimaliseren.

Bereken nu

Wij zijn er om u te helpen

icon message
0031 2022 05209
Nu open - sluit om 5pm CET uur
icon email
verhuur@belvilla.nl
Reactie binnen 24 uur