Belasting vakantiewoning: waar op letten?

huis verhuren fiscale gevolgen

Bent u van plan om uw tweede verblijf te verhuren als vakantiewoning? Een van de ingewikkeldste zaken waar u zich over zult moeten ontfermen bij het verhuren van de vakantiewoning, is het in orde brengen van de Nederlandse belastingen. Om alles goed in orde te brengen met de Belastingdienst, is het belangrijk om de regels te kennen. Dit is wat u moet weten over de fiscale regels bij het verhuren van een vakantiehuis.

Vermogensbelasting tweede woning

Een tweede woning wordt door de Belastingdienst gezien als een woning waarvan u eigenaar bent, maar waarin u zelf niet woont. U betaalt dus belasting over uw vermogen volgens de regels die daarvoor gelden. Een vakantiewoning moet daarom in box 3 van uw belastingbrief worden aangegeven. Uw eerste woning mag worden aangegeven in box 1 omdat het uw hoofdverblijf is, maar een tweede woning valt niet onder de eigenwoningregeling en valt daarom onder box 3. Dit betekent dus dat de waarde van de tweede woning wordt opgeteld bij uw vermogen.

huis verhuren regels belasting

Voorwaarden hypotheekrenteaftrek

Voor een tweede woning gelden andere belastingregels dan bij uw eerste woning. Als u een lening heeft afgesloten voor het aankopen van de tweede woning, dan kan deze niet worden afgetrokken van de belastingen. Alleen uw hoofdverblijf heeft recht op hypotheekaftrek, maar voor een woning die wordt verhuurd is dit echter niet het geval. Voor een tweede huis is de hypotheekrente niet aftrekbaar. De schuld en de rentelasten kunnen wel worden afgetrokken van het vermogen uit box 3. U heeft met andere woorden bij de tweede hypotheek geen hypotheekrenteaftrek, maar u mag de hypotheekschuld wel aftrekken van het vermogen in box 3.

Belasting huurinkomsten vakantiewoning

Bij de inkomstenbelasting wordt een onderscheid gemaakt tussen het wel of geen ondernemer zijn. Wanneer u namelijk uw vakantiehuis op kleine schaal verhuurt, dan hoeft u de inkomsten niet in de belastingaangifte op te nemen. In dit geval betaalt u geen inkomstenbelasting over de opbrengsten uit uw vakantiehuis. Ziet de Belastingdienst u wel als ondernemer? Dan moet u inkomstenbelasting betalen.

Wanneer wordt u dan wel als ondernemer gezien? De Belastingdienst ziet u als een ondernemer als u “werkzaamheden verricht” voor het verhuren van het vakantiehuis. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van gasten, het opstellen van huurcontracten en het onderhoud aan de vakantiewoning. In dit geval vallen de inkomsten die u genereert bij het verhuren van uw tweede woning in box 1 en dient u deze op te geven als resultaat uit overig werk.

Over de netto-opbrengsten van de verhuur betaalt u in dit geval inkomstenbelasting. Volgens de Belastingdienst kan de totale huurvergoeding belast zijn als resultaat uit overig werk in box 1. Of dat zo is, hangt af van de hoeveelheid arbeid die u verricht en of u door deze arbeid een hogere opbrengst kunt verwachten. Er kan ook sprake zijn van winst uit onderneming.

belasting huurinkomsten vakantiewoning

Btw-regels verhuren vakantiehuis

De btw is verschillend van de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting is de belasting die u (wanneer u als een ondernemer wordt gezien) betaalt op het inkomen die u verdient op het verhuren van uw woning. Btw staat voor belasting op toegevoegde waarde en is met andere woorden de omzetbelasting die wordt aangerekend bij het leveren van een product of dienst. De btw-regels gelden alleen als u ondernemer bent maar ook hier worden uitzonderingen gemaakt. Zelfs als u als ondernemer wordt geclassificeerd dan hoeft u niet noodzakelijk btw betalen.

Wanneer moet u als ondernemer btw betalen aan de Belastingdienst? Als het vakantiehuis minder dan 140 dagen per jaar wordt verhuurd, dan hoeft u geen btw af te dragen. Indien de vakantiewoning meer dan 140 dagen wordt verhuurd, dan wordt u als de Belastingdienst als ‘btw-ondernemer’ gezien. Dit betekent dat u 6% btw moet betalen over de inkomsten die u ontvangt voor het verhuren van uw vakantiehuis. De btw die u betaalt aan de overheid komt natuurlijk wel in aanmerking voor btw-aftrek.

Toeristenbelasting

Het laatste type belasting die u in rekening moet brengen is de toeristenbelasting. Deze belasting wordt door de lokale overheid geheven en is daarom verschillend van gemeente tot gemeente. De inkomsten van de toeristenbelasting worden dan in principe door het gemeentebestuur gebruikt om voorzieningen die door toeristen worden gebruikt te financieren. Wanneer u een vakantiewoning verhuurt, dan krijgt u van de het gemeente een belastingaanslag voor de belasting. De toeristenbelasting wordt berekend per persoon en per nacht. Voor meer informatie over de toeristenbelasting, moet u dus bij de gemeente te raad gaan.

Belasting vakantiehuis buitenland

Een tweede woning in het buitenland zal niet in Nederland belast worden, maar in het land waar de woning is gelegen. De regel is zo dat u nooit twee keer dezelfde belastingen moet betalen, en daarom in het land waar de woning is gelegen moeten worden betaald. De huurinkomsten uit een vakantiewoning in het buitenland zijn in Nederland vrijgesteld, maar u kunt dan wel de onderhoudskosten of rente op een financiering voor buitenlandse huizen niet in aftrek brengen.

Ook de mogelijke aftrek wordt in het land waar het vakantiehuis zich bevindt geregeld. Als u in Nederland woonachtig bent, dan moet u over al uw inkomen en vermogen wel belasting betalen. Het maakt hier niet uit waar u dit inkomen heeft gegenereerd, in Nederland of het buitenland. In Nederland wordt echter een uitzondering gemaakt voor huurinkomsten. De huurinkomsten uit het buitenland zijn in Nederland namelijk vrijgesteld.

Verhuur uw vakantiehuis bij ons

Belvilla heeft meer dan 40 jaar ervaring in vastgoedbeheer en meer dan 2000 reispartners om uw huurinkomsten probleemloos voor u te optimaliseren.

Bereken nu

Wij zijn er om u te helpen

icon message
0031 2022 05209
Gesloten - vandaag vanaf 9am CET uur bereikbaar
icon email
verhuur@belvilla.nl
Reactie binnen 24 uur